تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره دود سیگار چه اثری بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش دارد ؟ در دود سیگار چه ترکیب های سمی ای وجود دارد ؟ در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع تر است ؟

۱۵- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره دود سیگار چه اثری بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش دارد ؟ در دود سیگار چه ترکیب های سمی ای وجود دارد ؟ در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع تر است ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری    ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه