تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره دود سیگار چه اثری بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش دارد ؟ در دود سیگار چه ترکیب های سمی ای وجود دارد ؟ در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع تر است ؟

۱۵- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره دود سیگار چه اثری بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش دارد ؟ در دود سیگار چه ترکیب های سمی ای وجود دارد ؟ در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع تر است ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه