تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره نحوه تبدیل انرژی ذخیره شده در سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی و مهم ترین معایب و مزایای سوخت های فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره

۱ – نحوه تبدیل انرژی ذخیره شده در سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی

۲- مهم ترین معایب و مزایای سوخت های فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه