تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چه شیوه ای از زندگی در پیشگیری از بیماری دیابت ( بیماری قند ) نقش دارد؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چه شیوه ای از زندگی در پیشگیری از بیماری دیابت ( بیماری قند ) نقش دارد؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری    ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه