تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی تعداد انواع سلولهای خونی و دو اصطلاح WBC و RBC یعنی چی ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی تعداد انواع سلولهای خونی و دو اصطلاح WBC و RBC یعنی چی ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری    ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه