تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد گروه های مختلف عنکبوتیان ( عنکبوت، رتیل، عقرب و کنه)

تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد گروه های مختلف عنکبوتیان ( عنکبوت، رتیل، عقرب و کنه)

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری    ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه