تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد دریچه های دهلیزی ، بطنی و سینی قلب و اهمیت آنها

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد دریچه های دهلیزی ، بطنی و سینی قلب و اهمیت آنها

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه