تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد دریچه های دهلیزی ، بطنی و سینی قلب و اهمیت آنها

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد دریچه های دهلیزی ، بطنی و سینی قلب و اهمیت آنها

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری    ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه