تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد در کدام استان های کشورمان برای بهره برداری از آب های زیرزمینی بیشتر از کاریز استفاده می شود

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد در کدام استان های کشورمان برای بهره برداری از آب های زیرزمینی بیشتر از کاریز استفاده می شود

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری 

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه