تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چگونه رزمندگان جهت عبور از عرض رودخانهٔ اروند از پدیده جزر و مد استفاده می کردند.

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چگونه رزمندگان جهت عبور از عرض رودخانهٔ اروند از پدیده جزر و مد استفاده می کردند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه