تحقیق درمورد فواید و مضرات فناوری های جدید ( بازی با رایانه )

تحقیق در مورد فواید و مضرات فن  آوری های جدید ( بازی با رایانه )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  )

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه