تنوع ویژگی و نحوه ساخت ظروف سفالی و چینی را توضیح دهید

 این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : 

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری    ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه