مهم ترین منابع آلوده کنندهٔ رودخانه ، دریاچه و دریاها کدام اند؟ آلودگی رودخانه ، دریاچه و دریا ها چه مشکلاتی را ایجاد می کنند؟ تأثیر آلودگی رودخانه ، دریاچه و دریاها بر محیط زیست چیست ؟

۷- مهم ترین منابع آلوده کنندهٔ رودخانه ، دریاچه و دریاها کدام اند؟ آلودگی رودخانه ، دریاچه و دریا ها چه مشکلاتی را ایجاد می کنند؟ تأثیر آلودگی رودخانه ، دریاچه و دریاها بر محیط زیست چیست ؟

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه