مهم ترین منابع آلوده کنندهٔ رودخانه ، درياچه و درياها کدام اند؟ آلودگی رودخانه ، درياچه و دريا ها چه مشکلاتی را ایجاد می کنند؟ تأثیر آلودگي رودخانه ، درياچه و درياها بر محیط زیست چيست ؟

۷- مهم ترین منابع آلوده کنندهٔ رودخانه ، درياچه و درياها کدام اند؟ آلودگی رودخانه ، درياچه و دريا ها چه مشکلاتی را ایجاد می کنند؟ تأثیر آلودگي رودخانه ، درياچه و درياها بر محیط زیست چيست ؟

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه