مهم ترین منابع آلوده کننده رودخانه ، دریاچه و دریاها کدام اند؟ آلودگی رودخانه ، دریاچه و دریا ها چه مشکلاتی را ایجاد می کنند؟ تأثیر آلودگی رودخانه ، دریاچه و دریاها بر محیط زیست چیست ؟

مهم ترین منابع آلوده کننده رودخانه ، دریاچه و دریاها کدام اند؟

آلودگی رودخانه ، دریاچه و دریا ها چه مشکلاتی را ایجاد می کنند؟

تأثیر آلودگی رودخانه ، دریاچه و دریاها بر محیط زیست چیست ؟

این تحقیق به ۵ صورت ذیل تهیه گردیده است

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه