کاربردهای چند مادهٔ پرمصرف در زندگی روزانه

کاربردهای چند ماده پرمصرف در زندگی روزانه

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه