اگر در کشور ما زاد و ولد کم شود در آینده با چه مشکلاتی روبرو می شویم ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی  اگر در کشور ما زاد و ولد کم شود در آینده با چه مشکلاتی روبرو می شویم ؟

در کشور هایی که رشد جمعیت زیاد است کدام گروه سنی افزایش می یابد؟

داشتن جمعیت جوان برای کشور ما چه مزایایی دارد؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )