با ارائه مطالب و تصاویر دلیل بیاورید که ایلام یک تمدن بوده است ، برای هر ویژگی مدرک ارائه نمایید

با ارائه مطالب و تصاویر دلیل بیاورید که ایلام یک تمدّن بوده است ، برای هر ویژگی مدرک ارائه نمایید ( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت   ب : فایل بروشور   ج :فایل کتابچه د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).