تحقیق ، جمع آوری اطلاعات و گزارش در مورد مصرف گرایی در محل زندگی چه آسیب های اخلاقی برای مردم ایجاد می کند؟

تحقیق ، جمع آوری اطلاعات و گزارش در مورد مصرف گرایی در محل زندگی چه آسیب های اخلاقی برای مردم ایجاد می کند؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).