تحقيق ، جمع آوري اطلاعات و گزارش در مورد محصولات و كار خانگي ( توليد محصولات در خانه و كار در خانه )

تحقيق ، جمع آوري اطلاعات و گزارش در مورد محصولات و كار خانگي ( توليد محصولات در خانه و كار در خانه )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).