تحقيق جمع آوري اطلاعات درباره چند مورد از ویژگی های حکومت در ایران باستان(ايلاميان)

تحقيق جمع آوري اطلاعات درباره چند مورد از ویژگی های حکومت در ایران باستان (ايلاميان)

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).