تحقیق جمع آوری اطلاعات درباره چند مورد از ویژگی های حکومت در ایران باستان(ایلامیان)

تحقیق جمع آوری اطلاعات درباره چند مورد از ویژگی های حکومت در ایران باستان (ایلامیان)

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).