تحقیق جمع آوری اطلاعات و گزارش در مورد یکی از پیامبران الهی ( حضرت عیسی مسیح )

تحقیق ، جمع آوری اطلاعات و گزارش در مورد یکی از پیامبران الهی ( حضرت عیسی مسیح ) ( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت   ب : فایل بروشور   ج :فایل کتابچه د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).

.