تحقیق جمع آوری اطلاعات و گزارش در مورد یکی از پیامبران الهی ( حضرت عیسی مسیح )

تحقیق ، جمع آوری اطلاعات و گزارش در مورد یکی از پیامبران الهی ( حضرت عیسی مسیح )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

 

.