تحقیق و جمع آوری اطلاعات با موضوع مصرف صحیح آب چگونه است ؟ مسائل مربوط به آن چیست ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات با موضوع مصرف صحیح آب چگونه است ؟ مسائل مربوط به آن چیست ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )