تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد کدامیک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب تر است

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد کدامیک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب تر است

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).