تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد مهم ترین عامل نابودی حیات وحش چیست؟ اگر قرار باشد شما مسئول برنامه ریزی و حفاظت بعضی گونه های جانوری بشوید ، کدام گونه را انتخاب می کنید؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد مهم ترین عامل نابودی حیات وحش چیست؟

اگر قرار باشد شما مسئول برنامه ریزی و حفاظت بعضی گونه های جانوری بشوید، کدام گونه را انتخاب می کنید؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).