تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد مهم ترین عامل نابودی حیات وحش چیست؟ اگر قرار باشد شما مسئول برنامه ریزی و حفاظت بعضی گونه های جانوری بشوید ، کدام گونه را انتخاب می کنید؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد مهم ترین عامل نابودی حیات وحش چیست؟ اگر قرار باشد شما مسئول برنامه ریزی و حفاظت بعضی گونه های جانوری بشوید، کدام گونه را انتخاب می کنید؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت   ب : فایل بروشور   ج :فایل کتابچه د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).