تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یک منطقه یا یک مکان ( روستای ماسوله )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یک منطقه یا یک مکان ( روستای ماسوله )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).