شگفتی های کار یکی از اعضای بدن را توضیح دهید

شگفتی های کار یکی از اعضای بدن را توضیح دهید

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه  

ه : روزنامه دیواری