زندگی و آثار امام رضا ( ع )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی  زندگی و آثار امام رضا ( ع )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )