فرض کنید فصل تابستان است و عده زیادی مسافر به شهر یا روستای محل زندگی شما سفر کرده اند. شما برای کسب درآمد چه شغل هایی پیشنهاد می کنید؟ خود شما دوست دارید چه شغلی در این زمینه داشته باشید؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی 

فرض کنید فصل تابستان است و عدۀ زیادی مسافر به شهر یا روستای محل زندگی شما سفر کرده اند :

 الف – شما برای کسب درآمد چه شغل هایی پیشنهاد می کنید؟

ب – خود شما دوست دارید چه شغلی در این زمینه داشته باشید؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )