معرفی چند میراث فرهنگی مهم ( حافظیه )

تحقیق ، جمع آوری اطلاعات و گزارش در مورد چند میراث فرهنگی مهم در شهر، روستا یا استان محل زندگی تان ( حافظیه  )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )