نامه ای به خودتان بنویسید و مسئولیت های خودتان را به خود تذکر بدهید.

نامه ای به خودتان بنویسید و مسئولیت های خودتان را به خود تذکر بدهید.

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری