پنج شغل یا حرفه از دنیای امروز که در جهان باستان وجود نداشته است

پنج شغل یا حرفه از دنیای امروز نام ببرید که در جهان باستان وجود نداشته است. بگویید چرا این حرفه ها نمی توانستند درجامعهٔ آن زمان وجود داشته باشند. پنج شغل یا حرفه از جهان باستان نام ببرید که در دنیای امروز هم وجود دارند. بگویید این حرفه ها چه تغییری نسبت به آن زمان داشته اند. ( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت   ب : فایل بروشور   ج :فایل کتابچه د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).