چرا با آنکه کشور ایران از شمال و جنوب به دریا های بزرگی راه دارد با مشکل کمبود آب مواجه است

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی  چرا با آنکه کشور ایران از شمال و جنوب به دریا های بزرگی راه دارد با مشکل کمبود آب مواجه است .( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت   ب : فایل بروشور   ج :فایل کتابچه د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).