چه عواملی موجب از بین رفتن یا آلودگی خاک می شوند

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی چه عواملی موجب از بین رفتن یا آلودگی خاک می شوند ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی چه عواملی موجب از بین رفتن یا آلودگی خاک می شوند ؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )