کدام یک از ورزش های ایران باستان در جهان امروز مرسوم است؟ کدام ورزش های امروزی در ایران باستان وجود نداشته است؟

کدام یک از ورزش های ایران باستان در جهان امروز مرسوم است ؟ کدام ورزش های امروزی در ایران باستان وجود نداشته است؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است : الف : فایل پاورپوینت   ب : فایل بروشور   ج :فایل کتابچه د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).