گزارش در مورد موزه ایران باستان

تحقیق جمع آوری اطلاعات و گزارش در مورد موزه ایران باستان

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج : فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )