تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چرا ساسانیان مانع از ارتباط مستقیم تجاری میان چین و هند با روم ( اروپا)  میشدند و از این کار چه هدفی داشتند؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چرا ساسانیان مانع از ارتباط مستقیم تجاری میان چین و هند با روم ( اروپا)  میشدند و از این کار چه هدفی داشتند؟ رفت و آمد بازرگانان از طریق جادۀ ابریشم علاوه بر تجارت و انتقال کالاها، چه پیامد های دیگری برای مردم کشور های آن زمان داشت؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری ).