علوم پایه پنجم

۱- تحقیق در مورد ” وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می زنند یا در هوای خشک؟ “

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۲- یکی از دخالت های انسان در طبیعت را انتخاب کنید و در باره ی مفید یا مضر بودن آن توضیح دهید( سد سازي )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۳- جمع آوری اطلاعات در مورد کاربردهای دیگر فسیل ها

این تحقیق به ۲ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل کتابچه 

۴- تحقیق در مورد برای اینکه استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد چه باید کرد ؟ 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری

۵- گزارش درباره ی کارهای دیگری که برای مراقبت از چشم هایمان باید انجام دهيم

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت    ب :فایل بروشور   ج :فایل کتابچه  د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۶- تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد براي مراقبت از گوش چه كارهايي بايد انجام دهيم

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت    ب :فایل بروشور   ج :فایل کتابچه  د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۷- تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره برای حفظ سلامت پوست چه کارهایی باید انجام دهیم ؟ 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت    ب :فایل بروشور   ج :فایل کتابچه  د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۸- تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد نقش شخم زدن چراي دام و قطع درختان در فرسايش خاك

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت    ب :فایل بروشور   ج :فایل کتابچه  د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۹- تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره ی چه گیاهانی می توانند در آب شور یا نسبتاً شور رشد کنند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت    ب :فایل بروشور   ج :فایل کتابچه  د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )