تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره برای حفظ سلامت پوست چه کارهایی باید انجام دهیم ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره برای حفظ سلامت پوست چه کارهایی باید انجام دهیم ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب :فایل بروشور 

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )