تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی چه گیاهانی می توانند در آب شور یا نسبتاً شور رشد کنند

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی چه گیاهانی می توانند در آب شور یا نسبتاً شور رشد کنند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب :فایل بروشور 

ج :فایل کتابچه 

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )