تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد برای مراقبت از گوش چه کارهایی باید انجام دهیم

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد برای حفاظت از گوش چه کارهایی باید انجام دهیم

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت    ب :فایل بروشور   ج :فایل کتابچه  د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )