تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد نقش شخم زدن چراي دام و قطع درختان در فرسايش خاك

تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد نقش شخم زدن چراي دام و قطع درختان در فرسايش خاك

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت    ب :فایل بروشور   ج :فایل کتابچه  د: روزنامه دیواری ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )