وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می زنند یا در هوای خشک

وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می زنند یا در هوای خشک؟

تحقیق در مورد ” وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می زنند یا در هوای خشک؟ ” میباشد

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری