گزارش درباره ی کارهای دیگری که برای مراقبت از چشم هایمان باید انجام دهیم

گزارش درباره ی کارهای دیگری که برای مراقبت از چشم هایمان باید انجام دهیم

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب :فایل بروشور

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )