مطالعات اجتماعی پایه پنجم

۱- در هر یک از موقعیت های زیر اگر افراد نترسند، چه اتّفاقاتی ممکن است بیفتد؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲- تحقیق در مورد نکات صحیح گفت و گو ( خوب شنیدن و خوب صحبت کردن ) و ارتباط غیر کلامی

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳ – تحقیق در مورد چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۴- به همراه معلمّ خود از یک کارخانه بازدید کنید و به طور گروهی گزارش بازدید را بنویسید و در کلاس ارائه کنید. (بازدید از کارخانه ایران پوپلین)

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه  ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۵- پیش از اختراع اتومبیل، مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده می کرده اند و این وسایل چه تفاوتی با وسایل حمل و نقل امروزی داشته اند.

الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه  ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۶- تحقیق در مورد میان وظایف اصلی حکومتها و وظایفی که یک مدیر مدرسه دارد چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید؟

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری

 

۷- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد بازدید از یک رود یا تأسیسات یک سد یا مرکز تصفیه ی آب ( بازدید از تأسیسات سد کرج و مرکز تصفیه ی آب تهران )

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری

 

۸- چرا کافران از گسترش دین اسلام احساس خطر می کردند؟ پیامبر ص در برابر آزار و اذیت کافران چگونه رفتار می کرد؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد)

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری

 

۹- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد چرا امام حسین بر علیه حکومت یزید قیام کرد ؟ واقعه ی عاشورا چه پیامی دارد ؟

 

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری

 

 

۱۰- تحقیق و جمع آوری اطلاعات چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند؟ چرا مردم از حکومت بنی عباس ناراضی شدند؟

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری

۱۱- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی کدام یک از سه حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، اهمیت بیشتری دارند ، چرا ؟

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری

 

۱۲-  تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چرا مغولها به ایران حمله کردند؟ اگر ماجرای شهر اترار رخ نمیداد، باز هم مغولها به ایران حمله می کردند؟ حمله های چنگیز و تیمور چه پیامدها و نتایجی برای ایران داشت؟

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری

 

۱۳- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی معرفی دانشمندان و شاعرای مربوط به دوران جانشینان چنگیز و تیمور و آثار هنری ، معماری و نوشته های آنها 

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری