مطالعات اجتماعی پایه پنجم

۱- در هر یک از موقعیت های زیر اگر افراد نترسند، چه اتّفاقاتی ممکن است بیفتد؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۲- تحقيق در مورد نكات صحيح گفت و گو ( خوب شنيدن و خوب صحبت كردن ) و ارتباط غير كلامي

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۳ – تحقیق در مورد چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۴- به همراه معلمّ خود از یک کارخانه بازدید کنید و به طور گروهی گزارش بازدید را بنویسید و در کلاس ارائه کنید. (بازديد از كارخانه ايران پوپلين)

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه  ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۵- پیش از اختراع اتومبیل، مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده می کرده اند و این وسایل چه تفاوتی با وسایل حمل و نقل امروزی داشته اند.

الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه  ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

۶- تحقيق در مورد میان وظایف اصلی حکومتها و وظایفی که يك مدير مدرسه دارد چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید؟

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری

۷- تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد بازدید از یک رود یا تأسیسات یک سد یا مرکز تصفیه ی آب ( بازديد از تأسیسات سد كرج و مرکز تصفیه ی آب تهران )

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری

 

۸-تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد چرا امام حسین بر علیه حکومت یزید قیام کرد ؟ واقعه ی عاشورا چه پیامی دارد ؟

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری

 

۹-تحقيق و جمع آوري اطلاعات چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند؟ چرا مردم از حکومت بنی عباس ناراضی شدند؟

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری

۱۰-تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره ی کدام یک از سه حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، اهمیت بیشتری دارند ، چرا ؟

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری