تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد بازدید از یک رود یا تأسیسات یک سد یا مرکز تصفیه ی آب ( بازديد از تأسیسات سد كرج و مرکز تصفیه ی آب تهران )

تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد بازدید از یک رود یا تأسیسات یک سد یا مرکز تصفیه ی آب ( بازديد از تأسیسات سد كرج و مرکز تصفیه ی آب تهران )

اين تحقيق به ۵ روش به شرح زير تهيه گرديده و قابل ارائه ميباشد

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور 

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری