تحقيق در مورد میان وظایف اصلی حکومتها و وظایفی که يك مدير مدرسه دارد چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید؟

  • تحقيق در مورد میان وظایف اصلی حکومتها و وظایفی که يك مدير مدرسه دارد چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید؟

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری