تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چرا مغولها به ایران حمله کردند؟ اگر ماجرای شهر اترار رخ نمیداد، باز هم مغولها به ایران حمله می کردند؟ حمله های چنگیز و تیمور چه پیامدها و نتایجی برای ایران داشت؟

۱۱- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چرا مغولها به ایران حمله کردند؟ اگر ماجرای شهر اترار رخ نمیداد، باز هم مغولها به ایران حمله می کردند؟ حمله های چنگیز و تیمور چه پیامدها و نتایجی برای ایران داشت؟

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه 

ه : روزنامه دیواری