تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی معرفی دانشمندان و شاعرای مربوط به دوران جانشینان چنگیز و تیمور و آثار هنری ، معماری و نوشته های آنها

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی معرفی دانشمندان و شاعرای مربوط به دوران جانشینان چنگیز و تیمور و آثار هنری ، معماری و نوشته های آنها

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری