تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی معرفی دانشمندان و شاعرای مربوط به دوران جانشینان چنگیز و تیمور و آثار هنری ، معماری و نوشته های آنها

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی معرفی دانشمندان و شاعرای مربوط به دوران جانشینان چنگیز و تیمور و آثار هنری ، معماری و نوشته های آنها

 

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه 

ه : روزنامه دیواری