تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی کدام یک از سه حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، اهمیت بیشتری دارند ، چرا ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی کدام یک از سه حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، اهمیت بیشتری دارند ، چرا ؟

الف : فایل پاورپوینت 

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور 

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری