تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چرا امام حسین بر علیه حکومت یزید قیام کرد ؟ واقعه ی عاشورا چه پیامی دارد ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد چرا امام حسین بر علیه حکومت یزید قیام کرد ؟ واقعه ی عاشورا چه پیامی دارد ؟

الف : فایل پاورپوینت 

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور 

د: فایل کتابچه 

ه : روزنامه دیواری