تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد چرا امام حسین بر علیه حکومت یزید قیام کرد ؟ واقعه ی عاشورا چه پیامی دارد ؟

تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد چرا امام حسین بر علیه حکومت یزید قیام کرد ؟ واقعه ی عاشورا چه پیامی دارد ؟

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری