تحقیق در مورد چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند ؟

تحقیق در مورد چرا نواحی کوهستانی برای ما اهمیت دارند ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )