چرا کافران از گسترش دین اسلام احساس خطر می کردند؟ پیامبر ص در برابر آزار و اذیت کافران چگونه رفتار می کرد؟

چرا کافران از گسترش دین اسلام احساس خطر می کردند؟ پیامبر ص در برابر آزار و اذیت کافران چگونه رفتار می کرد؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد)

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه   ه : روزنامه دیواری