تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آب مورد نیاز محل زندگی شما از کجا تأمین می شود؟ موارد سوء مصرف آب را در منازل چیست ؟ آیندۀ مردم شهری که منابع آب خود را از دست داده اند چگونه است ؟ اگر آب منزلی برای یک هفته قطع شود، چه مشکلاتی بوجود خواهد آمد ؟ راه کارهایی جهت کاهش مصرف آب وجود دارد ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد :

۱ – آب مورد نیاز محل زندگی شما از کجا تأمین می شود؟

۲- موارد سوء مصرف آب را در منازل چیست ؟

 ۳- آیندۀ مردم شهری که منابع آب خود را از دست داده اند چگونه است ؟

۴- اگر آب منزلی برای یک هفته قطع شود، چه مشکلاتی بوجود خواهد آمد ؟

۵- راه کارهایی جهت کاهش مصرف آب وجود دارد ؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )